EU Projects

In co-operation with EU and LIAA

We are collaborating with European funds and the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) to foster growth and innovation in our sector. This partnership aims to leverage financial and strategic support to enhance our capabilities, drive sustainable development, and contribute to the broader economic landscape.

Atbalsts procesu digitalizācijai
Digitālā transformācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Foxcom" ir noslēdzis 04.01.2024 Nr.17.2-5-L-2024/67 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu "Digitālā transformācija" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Foxcom" ir noslēdzis 2022. gada 21. februārī līgumu Nr. SKV-L-2022/141 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.